Bakteriell
Påskyndar uppkomsten av en naturlig balans i alla tillväxtmedier.