Laponia Wilderness Angelica bath

9,99 EUR

Category: Tag:
 

Description

Product Description

Here comes Angelica bath which is part of our latest product line, Laponia Wilderness. A bath that softens the body and mind. Has proved to be good for transmissions and tense muscles and you often sleep well after the bath.

Contents: Mountain quanta, salt from the dead sea (MgCl)

Add the contents of the bag to 1 liter of boiling water and allow to dissolve for a few minutes.
Then add lukewarm water until you get the temperature you want for foot baths, swim and enjoy. Can also be used as a full body bath

Contains two foot baths

Brand

Laponia Herbs

LaponiaHerbs

Naturen i polcirkens land är för oss det centrala med två extrema årstider med midnatt sol på sommaren och Mörker kyla på vintern . Vi tror naturen växter och djur har anpassat sig till det extrema klimatet här och har förmåga att absorbera sommarens Ljus och därför har extra kraft att ge till oss för att vi ska orka med den kalla och långa mörka vintern. Vi tror också att det är ljuset i växterna här i norr som gör att vi mår bra och får oss att växa på alla plan. Tillsammans med mina föräldrar släkt och vänner odlar vi nu några växter som varit av betydelse för folket här i norr bla. Fjällkvanne och Rosenrot. Vi har uppfattat blommorna här uppe som väldigt intressanta det resultera i att vi tagit fram en serie blomsterdroppar från blommor i Torne lappmark. Blomsterdroppar från Tornedalen. Vi har också intresse för gammal folktradition, kultur, och leverne i Tornedalen .Sökandet efter sitt ursprung och identitet har lett oss till att utforska mer av de shamanska och de som är naturnära och varit naturligt för natur folken i alla tider.