Angelica Archangelica Extract 50 ml

25,00 EUR

Örtextakt på fjällkvannerot 50ml

In stock

 

Description

Angelica archangelica

From Wikipedia, the free encyclopedia

Jump to navigationJump to search

Garden angelica
Koehler1887-GardenAngelica.jpg
Scientific classification
Kingdom: Plantae
(unranked): Angiosperms
(unranked): Eudicots
(unranked): Asterids
Order: Apiales
Family: Apiaceae
Genus: Angelica
Species: A. archangelica
Binomial name
Angelica archangelica

Angelica archangelica, commonly known as garden angelicawild celery, and Norwegian angelica, is a biennial plant from the Apiaceae family, a subspecies of which is cultivated for its sweetly scented edible stems and roots. Like several other species in Apiaceae, its appearance is similar to several poisonous species (ConiumHeracleum, and others), and should not be consumed unless it has been identified with absolute certainty. Synonyms include Archangelica officinalis Hoffm. and Angelica officinalis Moench.[2]

During its first year it grows only leaves, but, during its second year, its fluted stem can reach a height of 2.5 meters (just over 8 feet), from that stem the root, which is used in medicinal preparations. Its leaves comprise numerous small leaflets divided into three principal groups, each of which is again subdivided into three lesser groups. The edges of the leaflets are finely toothed or serrated. The flowers, which blossom in July, are small and numerous, yellowish or greenish, are grouped into large, globular umbels which bear pale yellow, oblong fruits. Angelica grows only in damp soil, preferably near rivers or deposits of water.

Angelica archangelica grows wild in RussiaFinlandSwedenNorwayDenmarkGreenland, the Faroe Islands, and Iceland, mostly in the northern parts of the countries. It is cultivated in France, mainly in the Marais Poitevin, a marsh region close to Niort in the department Deux-Sèvres. Commercially available sources of angelica are often sourced from HungaryRomaniaBulgariaGermany and Poland. Some Angelica is sourced from Asia as well, though it may be confused with similar plants like Angelica Glauca, which are also sometimes sold simply as Angelica.

Brand

Laponia Herbs

LaponiaHerbs

Naturen i polcirkens land är för oss det centrala med två extrema årstider med midnatt sol på sommaren och Mörker kyla på vintern . Vi tror naturen växter och djur har anpassat sig till det extrema klimatet här och har förmåga att absorbera sommarens Ljus och därför har extra kraft att ge till oss för att vi ska orka med den kalla och långa mörka vintern. Vi tror också att det är ljuset i växterna här i norr som gör att vi mår bra och får oss att växa på alla plan. Tillsammans med mina föräldrar släkt och vänner odlar vi nu några växter som varit av betydelse för folket här i norr bla. Fjällkvanne och Rosenrot. Vi har uppfattat blommorna här uppe som väldigt intressanta det resultera i att vi tagit fram en serie blomsterdroppar från blommor i Torne lappmark. Blomsterdroppar från Tornedalen. Vi har också intresse för gammal folktradition, kultur, och leverne i Tornedalen .Sökandet efter sitt ursprung och identitet har lett oss till att utforska mer av de shamanska och de som är naturnära och varit naturligt för natur folken i alla tider.