Posted on

@feku_420: RT @SanjayAzadSln: अच्छे दिन अलविदा ! पाँच साल संविदा ! 👇 #राष्ट्रीय_बेरोजगार_दिवस

from http://twitter.com/feku_420
via IFTTT